Netwerkfunctie staat centraal bij nieuw Expertisepunt Rekenen-Wiskunde

“Mijlpaal in het versterken van het reken- en wiskundeonderwijs,” aldus demissionair minister Paul bij lancering Door Nieske Vergunst Het nieuwe Expertisepunt Rekenen-Wiskunde is afgelopen vrijdag geopend bij penvoerder Universiteit Utrecht. Met een toewijzing van 2,9 miljoen euro voor een periode van vijf jaar geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een duidelijk signaal af

Analyse veelgestelde vragen

In de bijeenkomsten van september 2023, georganiseerd door OCW rond het vraagstuk van de basisvaardigheden, zijn veel vragen gesteld door de betrokken scholen met betrekking tot rekenen-wiskunde in het po en vo. We noemen enkele veel gestelde vragen: Inmiddels is er een lijst met enkele tientallen van dergelijke vragen, en proberen we ten eerste de

Ontmoeting van 4 expertise-‘punten’

Op 11 oktober 2023 wordt er op OCW in Den Haag een bijeenkomst georganiseerd met alle vier Expertisepunten (taal, burgerschap, digitale geletterdheid en rekenen/wiskunde). Deze bijeenkomst is erop gericht dat betrokkenen bij de verschillende expertisepunten elkaar ontmoeten en dat samenwerking tussen de expertisepunten wordt bevorderd.

Startbijeenkomsten basisvaardigheden OCW

Deze door OCW georganiseerde bijeenkomsten vinden plaats op 11 (Apeldoorn), 18 (Noord-Nederland), 20 (Den Haag) en 26 (Eindhoven) september tussen 14.00 en 19.30. Het ExpRW is gevraagd om tijdens deze bijeenkomsten inhoudelijke toelichting te geven w.b. basisvaardigheden rekenen/wiskunde.