Verslag Conferentie Werken aan basisvaardigheden

Op 23 januari 2024 kwamen ongeveer 50 docenten bij elkaar voor de Conferentie Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken. Per school waren er zowel wiskundedocenten als docenten van andere vakken (economie, biologie, natuurkunde/scheikunde/nask, aardrijkskunde) van vmbo/havo/vwo scholen. Na een inleiding (wat kun je allemaal verstaan onder ‘basisvaardigheden’?) gingen de docenten tijdens het onderwijscafé aan de slag

Didactief Special over het Expertisepunt: Naar een sterke basis rekenen-wiskunde 

Tekst: Redactie Didactief | Oorspronkelijk gepubliceerd 15-01-2024 op didactiefonline.nl Rekenen-wiskunde zijn basisvaardigheden, je kunt niet zonder in de samenleving. In deze special vertellen scholen en lerarenopleiders wat het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde voor hen kan betekenen. Scrol omlaag voor de inhoudsopgave van de special.De pdf download je hier. Rekenen-wiskunde zijn basisvaardigheden, je kunt niet zonder in de samenleving. Peil-metingen van

Niemand weet het

Terecht besteedt NRC veel aandacht aan de teleurstellende Nederlandse resultaten bij het PISA-onderzoek onder 15-jarigen. Jammer dat de krant zo veel ruimte geeft aan zelfbenoemde deskundigen die al meteen denken te weten waaraan het ligt. Voor het vak wiskunde zou het de schuld zijn van realistisch onderwijs (12/12), zou de staartdeling terug moeten komen (6/12), en zou

De Nederlandse resultaten PISA-2022 wiskundige geletterdheid

Het glas is half vol maar toch vooral half leeg. Half vol: Half leeg: Opmerkelijk is dat de Nederlandse prestaties op Toepassen vrij hoog zijn, terwijl dat in PISA-termen in feite de meest kale wiskundige vaardigheden lijkt te betreffen in vergelijking met Formuleren en Interpreteren. Verder geldt voor ongeveer 1/3 van de leerlingen dat ze

Netwerkfunctie staat centraal bij nieuw Expertisepunt Rekenen-Wiskunde

“Mijlpaal in het versterken van het reken- en wiskundeonderwijs,” aldus demissionair minister Paul bij lancering Door Nieske Vergunst Het nieuwe Expertisepunt Rekenen-Wiskunde is afgelopen vrijdag geopend bij penvoerder Universiteit Utrecht. Met een toewijzing van 2,9 miljoen euro voor een periode van vijf jaar geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een duidelijk signaal af

Analyse veelgestelde vragen

In de bijeenkomsten van september 2023, georganiseerd door OCW rond het vraagstuk van de basisvaardigheden, zijn veel vragen gesteld door de betrokken scholen met betrekking tot rekenen-wiskunde in het po en vo. We noemen enkele veel gestelde vragen: Inmiddels is er een lijst met enkele tientallen van dergelijke vragen, en proberen we ten eerste de

Ontmoeting van 4 expertise-‘punten’

Op 11 oktober 2023 wordt er op OCW in Den Haag een bijeenkomst georganiseerd met alle vier Expertisepunten (taal, burgerschap, digitale geletterdheid en rekenen/wiskunde). Deze bijeenkomst is erop gericht dat betrokkenen bij de verschillende expertisepunten elkaar ontmoeten en dat samenwerking tussen de expertisepunten wordt bevorderd.

Startbijeenkomsten basisvaardigheden OCW

Deze door OCW georganiseerde bijeenkomsten vinden plaats op 11 (Apeldoorn), 18 (Noord-Nederland), 20 (Den Haag) en 26 (Eindhoven) september tussen 14.00 en 19.30. Het ExpRW is gevraagd om tijdens deze bijeenkomsten inhoudelijke toelichting te geven w.b. basisvaardigheden rekenen/wiskunde.