Het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde streeft ernaar om op www.exprw.nl een overzicht te bieden van aanbieders van ondersteuning en advies op het gebied van reken-wiskundeonderwijs voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd onderwijs.

Heeft u interesse om in dit overzicht te worden opgenomen? U kunt uzelf of uw instelling eenvoudig aanmelden door het formulier in te vullen: https://forms.uu.nl/universiteitutrecht-beta/aanbieders.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Expertisepunt via exprw@uu.nl.