In het voorjaar van 2024 organiseert OCW vier regionale bijeenkomsten in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden, voor scholen die werk maken van basisvaardigheden in taal, dig.gel., burgerschap en rekenen-wiskunde. ExpRW zal acte-de-presence geven op deze vier bijeenkomsten en kennis-sessies verzorgen over rekenen-wiskunde in po en vo. Het gaat om 3 april, 18 april, 23 mei en 28 mei. We zullen hier op onze website verder over berichten.

ResearchEd

Jeffrey van Welsen, Jenneken van der Mark, Anne Heemskerk (3 april 2024, Apeldoorn).