ExpRW en de Panama Conferentie 2024

Drie inhoudelijke onderwerpen komen ter sprake tijdens de jaarlijkse conferentie van Panama. Dit gebeurt tijdens de werkgroep 5.8 ‘Werken aan basisvaardigheden’, 30 mei, Zeist, 14:45-15:30. We starten met een korte toelichting op het expertisepunt ‘Werken vanuit samenwerking’. Vervolgens hebben we drie blokjes, maar we kunnen ook flexibel reageren op vragen/onderwerpen uit de zaal.

Counted Out

Binnenkort zal deze documentaire ‘Counted Out’ beschikbaar komen. In deze documentaire (lees meer op Beyond the race to nowhere) onderzoeken de makers de grootste crises van onze tijd – politieke polarisatie, raciale en economische ongelijkheid, wereldwijde pandemie en klimaatverandering – door een onverwachte lens: Wiskunde! Van harte aanbevolen (een trailer is al beschikbaar!). Het doet

Pilot samenwerking NRO-Kennisrotonde en ExpRW

In voorjaar/zomer 2024 loopt een pilot tussen NRO (Kennisrotonde, Onderwijskennis, e.d.) en ExpRW. Het gaat er dan om vragenstellers over didactiek rekenen-wiskunde zo maximaal mogelijk te ondersteunen. Zo is er de Kennisrotonde waar allerlei vragen over onderwijs gesteld kunnen worden, dus ook vragen over rekenen-wiskunde. Bij het ExpRW komen ook vragen binnen. Het is een

Interview met Jenneken van der Mark (NVORWO) – Expertisepunt rekenen-wiskunde

Mede dankzij kernpartners NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs) en Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren heeft het expertisepunt een groot netwerk van professionals in het reken- en wiskundeonderwijs. In deze video stellen wij Jenneken van der Mark, voorzitter van de NVORWO en medewerker van het expertisepunt, aan u voor. Bekijk de

ExpRW ondersteunt vier ‘OCW Dichtbij’ bijeenkomsten

In het voorjaar van 2024 organiseert OCW vier regionale bijeenkomsten in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden, voor scholen die werk maken van basisvaardigheden in taal, dig.gel., burgerschap en rekenen-wiskunde. ExpRW zal acte-de-presence geven op deze vier bijeenkomsten en kennis-sessies verzorgen over rekenen-wiskunde in po en vo. Het gaat om 3 april, 18 april, 23

Interview met Ebrina Smallegange (NVvW) – Expertisepunt Rekenen-Wiskunde

Mede dankzij de kernpartners, de NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs) en de Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren, heeft het expertisepunt een groot netwerk van professionals in het reken- en wiskundeonderwijs. In onderstaande video stellen wij aan u voor: Ebrina Smallegange van de Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren, medewerker van het

Verslag Conferentie Werken aan basisvaardigheden

Op 23 januari 2024 kwamen ongeveer 50 docenten bij elkaar voor de Conferentie Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken. Per school waren er zowel wiskundedocenten als docenten van andere vakken (economie, biologie, natuurkunde/scheikunde/nask, aardrijkskunde) van vmbo/havo/vwo scholen. Na een inleiding (wat kun je allemaal verstaan onder ‘basisvaardigheden’?) gingen de docenten tijdens het onderwijscafé aan de slag