Vier startbijeenkomsten najaar 2024

In september 2024 zal het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde vier keer aanwezig zijn bij de regionale bijeenkomsten van OCW. Op 10 september (regio Rotterdam), 12 september (regio Roermond), 18 september (regio Apeldoorn) en 26 september (regio Assen) worden ‘startbijeenkomsten’ in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden georganiseerd. Deze startbijeenkomsten zijn bedoeld voor de schoolleiding van scholen die

ExpRW en de Panama Conferentie 2024

Drie inhoudelijke onderwerpen komen ter sprake tijdens de jaarlijkse conferentie van Panama. Dit gebeurt tijdens de werkgroep 5.8 ‘Werken aan basisvaardigheden’, 30 mei, Zeist, 14:45-15:30. We starten met een korte toelichting op het expertisepunt ‘Werken vanuit samenwerking’. Vervolgens hebben we drie blokjes, maar we kunnen ook flexibel reageren op vragen/onderwerpen uit de zaal.

Pilot samenwerking NRO-Kennisrotonde en ExpRW

In voorjaar/zomer 2024 loopt een pilot tussen NRO (Kennisrotonde, Onderwijskennis, e.d.) en ExpRW. Het gaat er dan om vragenstellers over didactiek rekenen-wiskunde zo maximaal mogelijk te ondersteunen. Zo is er de Kennisrotonde waar allerlei vragen over onderwijs gesteld kunnen worden, dus ook vragen over rekenen-wiskunde. Bij het ExpRW komen ook vragen binnen. Het is een

Interview met Jenneken van der Mark (NVORWO) – Expertisepunt rekenen-wiskunde

Mede dankzij kernpartners NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs) en Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren heeft het expertisepunt een groot netwerk van professionals in het reken- en wiskundeonderwijs. In deze video stellen wij Jenneken van der Mark, voorzitter van de NVORWO en medewerker van het expertisepunt, aan u voor. Bekijk de