Mede dankzij de kernpartners, de NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs) en de Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren, heeft het expertisepunt een groot netwerk van professionals in het reken- en wiskundeonderwijs. In onderstaande video stellen wij aan u voor: Ebrina Smallegange van de Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren, medewerker van het expertisepunt. Bekijk de video om te zien welke waardevolle bijdrage zij levert aan het expertisepunt!

Interview met Ebrina Smallegange (NVvW) – Expertisepunt Rekenen-Wiskunde