Op 23 januari 2024 kwamen ongeveer 50 docenten bij elkaar voor de Conferentie Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken. Per school waren er zowel wiskundedocenten als docenten van andere vakken (economie, biologie, natuurkunde/scheikunde/nask, aardrijkskunde) van vmbo/havo/vwo scholen.

Na een inleiding (wat kun je allemaal verstaan onder ‘basisvaardigheden’?) gingen de docenten tijdens het onderwijscafé aan de slag met de onderwerpen getallen/getalbegrip, werken met formules, representaties: grafieken en tabellen, verhoudingen en procenten en meten en maten.

Daarna gingen de docenten met hun collega’s van dezelfde school aan het werk met het maken van een concept posters waar enkele tips/opmerkingen/vraagstukken op staan die leerlingen/docenten kunnen helpen bij het slaan van een brug tussen de verschillende vakken.

Tijdens deze conferentie werd opnieuw het belang van het gesprek tussen de docenten van de verschillende vakken duidelijk.

Geïnspireerd door de twee versies (juni 2023 en januari 2024) van deze werkconferentie, is het plan ontstaan om een onderzoekje te starten naar de impact en blijvende invloed van dit ‘rekenbewust vakonderwijs’ binnen de betrokken scholen, waarbij de lerarenopleiding ook betrokken zal worden.

Lees meer

Lees meer over de conferentie in juni 2023 in het Didactief artikel “Wiskunde is overal“.

Gouden kwartet


4 tips voor een rekenbewuste aanpak in school:

  • Maak met collega’s een selectie van reken-/wiskundeonderdelen die naar jullie idee extra aandacht verdienen.
  • Bespreek hoe jullie de reken-/wiskundeonderdelen behandelen. Doen jullie dit op dezelfde manier? Kijk ook wanneer de onderdelen aan de orde komen. Kunnen jullie misschien naar elkaars lessen verwijzen?
  • Ga na welke begrippen jullie gebruiken. Verschillende begrippen voor dezelfde onderdelen kan leiden tot verwarring. Is een uniformer gebruik mogelijk/wenselijk?
  • Verduidelijk aan leerlingen en collega’s waar vakken elkaar raken en wat jullie daarover hebben afgesproken. Maak bijvoorbeeld een schoolposter waarop staat in welke vakken de belangrijkste reken-/wiskundeonderdelen terugkomen en op welke manier.