Het expRW werkt nauw samen met het Kennispunt Taal en Rekenen van de MBO-raad

  • Kijk op deze pagina van dit Kennispunt Taal en Rekenen MBO voor een overzicht van hun expertise-gebieden.
  • De partners uit het ExpRW en het Kennispunt werken al langere tijd samen. In de loop van 2024 zal deze samenwerking verder vormgegeven worden:
    • op de expertisegebieden ‘nascholing, onderzoek en ontwikkeling’ w.b. vakdidactiek rekenen/wiskunde/gecijferdheid
    • Heldere communicatie en dienstverlening richting docenten en andere betrokkenen

Concreet wordt er al samengewerkt binnen:

Een ander belangrijk aandachtsgebied is de aansluiting tussen vmbo en mbo w.b. rekenen/wiskunde/gecijferdheid.

Professionalisering en nascholing

Het Kennispunt houdt een Overzicht van aanbieders bij w.b. rekenen/gecijferdheid in het mbo.