Het glas is half vol maar toch vooral half leeg.

Half vol:

  • De Nederlandse wiskundeprestaties liggen nog steeds significant boven het EU- en OESO-gemiddelde en we staan hoog op de ranglijst (10de, met de Chinese stadsstaten boven ons).
  • In vergelijking met leesvaardigheid en natuurwetenschappen zijn de resultaten beter, en dus voor wiskunde wellicht minder alarmerend.

Half leeg:

  • De Nederlandse wiskundeprestaties zijn nog nooit zo veel gedaald.
  • Maar liefst 27% van de Nederlandse leerlingen valt in de categorie ‘onvoldoende wiskundig geletterd’.
  • De prestatieverschillen tussen de opleidingstypen (vwo-havo-vmbo-pro) zijn groter geworden. Ook is de achterstand van leerlingen met laagopgeleide ouders toegenomen en presteren leerlingen die niet Nederlands als thuistaal hebben lager (dit laatste op alle PISA onderwerpen).
  • De verschillen tussen jongens en meisjes zijn toegenomen, zowel in prestaties als in attitude en angst.

Opmerkelijk is dat de Nederlandse prestaties op Toepassen vrij hoog zijn, terwijl dat in PISA-termen in feite de meest kale wiskundige vaardigheden lijkt te betreffen in vergelijking met Formuleren en Interpreteren. Verder geldt voor ongeveer 1/3 van de leerlingen dat ze tijdens de wiskundeles worden afgeleid tijdens de les door digitale middelen. Gaat dit veranderen als de smartphones uit de klas worden geweerd per 1 januari?