Terecht besteedt NRC veel aandacht aan de teleurstellende Nederlandse resultaten bij het PISA-onderzoek onder 15-jarigen. Jammer dat de krant zo veel ruimte geeft aan zelfbenoemde deskundigen die al meteen denken te weten waaraan het ligt. Voor het vak wiskunde zou het de schuld zijn van realistisch onderwijs (12/12), zou de staartdeling terug moeten komen (6/12), en zou de oplossing liggen in directe instructie (29/11). Dat is allemaal te kort door de bocht of zelfs onjuist. Staartdelingen komen in de PISA-opgaven niet voor, dus zijn niet aan de orde. De KNAW concludeerde al in 2008 dat realistisch wiskundeonderwijs geen factor van invloed is. De bewezen effectiviteit van directe instructie staat op dit moment sterk ter discussie in de internationale wetenschappelijke gremia.

De onaangename waarheid is dat het complexer is: er spelen vele factoren en er zijn geen bewezen eenvoudige oplossingen. Niemand weet precies waardoor de slechte resultaten worden veroorzaakt; wie zegt van wel speculeert. Vast staat in elk geval dat er werk aan de winkel is. Een belangrijke eerste stap is uitzoeken wat er nu precies aan de hand is. De regie daarvoor ligt bij het ministerie van Onderwijs. Van NRC hoop ik op minder eenzijdige en meer onderbouwde en genuanceerde berichtgeving. 

Paul Drijvers
hoogleraar didactiek van de wiskunde (Universiteit Utrecht)
Zoals verschenen in het NRC op 21 december