In voorjaar/zomer 2024 loopt een pilot tussen NRO (Kennisrotonde, Onderwijskennis, e.d.) en ExpRW. Het gaat er dan om vragenstellers over didactiek rekenen-wiskunde zo maximaal mogelijk te ondersteunen. Zo is er de Kennisrotonde waar allerlei vragen over onderwijs gesteld kunnen worden, dus ook vragen over rekenen-wiskunde. Bij het ExpRW komen ook vragen binnen. Het is een scala van vragen:

  • Is er onderzoek bekend over …?
  • Kent u een aanbieder van nascholing die ons kan ondersteunen?

Het zijn vragen van individuele docenten en rekencoördinatoren, maar ook van schoolbesturen, onderzoekers, e.a.

In de pilot wisselen NRO en ExpRW uit hoe zij hun ‘loket-functie’ op dit vlak hebben ingericht (welke experts zijn er bij betrokken, hoe worden antwoorden gepubliceerd, e.d.). De gehoopte uitkomst is dat er vanaf zomer 2024 structurele samenwerking kan worden afgesproken, opdat vragen efficiënt(er)/beter worden afgewikkeld.

Twee deelpilots

Pilot 1 – Samen kijken naar de inhoud van de kennisvragen van de Kennisrotonde

De beantwoorders van de Kennisrotonde w.b. rekenen-wiskunde en de experts van ExpRW hebben afgesproken enkele vragen gezamenlijk te beantwoorden.

Pilot 2 – Andere vragen

  • Als er een vraag binnenkomt bij de Kennisrotonde die geen kennisvraag lijkt te zijn wordt gezamenlijk gekeken waar deze vraag het meest effectief kan worden beantwoord.
  • Als er vragen binnenkomen bij ExpRW die geschikt zijn voor de Kennisrotonde wordt hierin afgestemd.