Drie inhoudelijke onderwerpen komen ter sprake tijdens de jaarlijkse conferentie van Panama. Dit gebeurt tijdens de werkgroep 5.8 ‘Werken aan basisvaardigheden’, 30 mei, Zeist, 14:45-15:30. We starten met een korte toelichting op het expertisepunt ‘Werken vanuit samenwerking’. Vervolgens hebben we drie blokjes, maar we kunnen ook flexibel reageren op vragen/onderwerpen uit de zaal.

Werken vanuit Samenwerking

1 – Vragen stellen, antwoorden vinden

Hier willen we graag horen waar behoefte aan is als het gaat om online informatie over onderzoeksresultaten, simpele kennisvragen, complexe praktijkvragen, etc. ExpRW werkt samen met NRO aan een pilot w.b. dit vraagstuk. Het richt zich dan ten eerste op de functie van de Kennisrotonde, maar het onderwerp waaiert ook uit naar Onderwijskennis.nl (thema-pagina’s, leidraden).

2 – Werken aan probleemoplossen, hoe?

Op ELWIeR hebben we een kleine (vakdidactische) geschiedenis bij elkaar gezet over probleemoplossen bij rekenen-wiskunde. Hoe krijgt een dergelijke aanpak nu echt handen en voeten?

3 – Rekencoördinator, nog tips?

We kennen inmiddels een stevige traditie in Nederland als het gaat om de functie rekencoördinator. Bij ExpRW maakten wij deze pagina Rekencoördinator. Wat zou het expertisepunt kunnen bijdragen aan de versteviging van de positie van de rekencoördinator in het po (en vo en mbo).