In september 2024 zal het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde vier keer aanwezig zijn bij de regionale bijeenkomsten van OCW. Op 10 september (regio Rotterdam), 12 september (regio Roermond), 18 september (regio Apeldoorn) en 26 september (regio Assen) worden ‘startbijeenkomsten’ in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden georganiseerd. Deze startbijeenkomsten zijn bedoeld voor de schoolleiding van scholen die gebruikmaken van de subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024 (zie ook het Dashboard).

Het ExpRW:

  • presenteert hoe zij scholen ondersteunt met het verbeteren van de basisvaardigheden;
  • beantwoordt vragen van scholen gerelateerd aan wat ExpRW hen te bieden heeft;
  • biedt scholen concrete handvatten om mee aan te slag gaan;
  • gaat met scholen in gesprek over concrete vragen en mogelijke vervolghulp.

bijeenkomsten: focus op vier basisvaardigheden

ExpRW werkt in deze bijeenkomsten samen met Taal, Digitale geletterdheid en Burgerschap.

In voorjaar 2024 was ExpRW betrokken bij vier ‘OCW Dichtbij bijeenkomsten’. Hieronder twee presentaties die daar gebruikt werden:

Presentatie ExpRW Primair onderwijs, voorjaar 2024

Presentatie ExpRW Voortgezet onderwijs, voorjaar 2024