Binnenkort publiceren we hier enkele verwijzingen en lesmaterialen waarin de verbinding is gezocht tussen speciaal onderwijs (s(b)o en vso) en effectief rekenen-wiskunde-onderwijs.

In het project Speciaal Rekenen is materiaal ontwikkeld voor het s(b)o. Het ExpRW kijkt of het materiaal een update kan krijgen.

In 2024 vindt verdere afstemming plaats met met de sectoraad gespecialiseerd onderwijs.gespecialiseerdonderwijs.nl