Algemeen

Het ExpRW heeft een makelaarsfunctie in het koppelen van advies- en kennisvragen uit het onderwijsveld rond reken-wiskundeonderwijs aan beschikbare expertise in het land. Overigens werkt het ExpRW daarin samen met o.a. NRO (Kennisrotonde, e.d.)

Afwikkeling

  1. De vraag komt binnen en wordt vastgelegd
  2. Eventueel wordt er gebeld voor nadere verduidelijking
  3. Er wordt een antwoord gegeven, en als dit voldoende is, na een check op de vragensteller, eindigt hier het contact
  4. Als er verdere ondersteuning nodig is in de vorm van professionalisering, onderzoek, e.d. wordt de vraag doorgespeeld. Bij het doorspelen van de vraag naar andere partijen wordt gebruik gemaakt van het landelijke netwerk zoals beschreven op deze pagina (kopje netwerk)

Veelgestelde vragen

Sommige vragen worden vaker gesteld. Deze worden gepubliceerd in de lijst met veelgestelde vragen.