We zijn geopend!
Lees meer 
 
Stel uw vraag

Doel

Het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde (ExpRW) richt zich op de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland. Het expertisepunt ondersteunt het onderwijsveld bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen in reken-wiskundeonderwijs rond basisvaardigheden, kerndoelen en curriculumvernieuwingen.

Meer info (partners, speerpunten)