PO

MBO

Literatuur

  • Groot, A., Jonker, V., Veldhuis, M., Wijers, M. and Woertman, E. (2020). Formatief evalueren in het mbo. Technieken voor het vak rekenen (PDF). ’s-Hertogenbosch: ECBO / Universiteit Utrecht / ITTA. In het NRO project ‘Grip op leerpotentieel’ gingen we na of formatieve toets- en evaluatietechnieken taal- en rekendocenten kunnen helpen ondersteuning op maat te bieden bij de lessen Nederlands en rekenen. Centraal stond de vraag: In hoeverre kan het gebruik van formatieve toetstechnieken door de docenten rekenen en taal in het mbo (entree- en niveau-2-opleidingen) bijdragen aan het inlopen van de leerachterstanden van de studenten op deze gebieden?
  • Scheltinga, F., Groot, A., Veldhuis, M., Van Meelis, I., Wijers, M. and Jonker, V. (2021). Grip op leerpotentieel. Praktijkgericht onderzoek in het mbo (PDF). Amsterdam: ITTA, ECBO, Universiteit Utrecht. In dit onderzoek is met mbo-docenten gezocht naar manieren om het niveau van studenten in te schatten en op eenvoudige wijze ondersteuning op maat te bieden.
  • Wijers, M., Hoekstra, A., Hanraets, G., Jonker, V. and Kroesbergen, E. (2015). Eindverslag Praktijkgericht Onderzoek Differentiatie in de rekenles in het mbo (PDF) (pp. 40). Utrecht: Universiteit Utrecht. Centrale vraag: Hoe kan het model van convergente differentiatie worden ingezet ter verbetering van het rekenonderwijs in het mbo? Het onderzoek is uitgevoerd op twee ROC’s (ROC MN en ROC Albeda).