In de bijeenkomsten van september 2023, georganiseerd door OCW rond het vraagstuk van de basisvaardigheden, zijn veel vragen gesteld door de betrokken scholen met betrekking tot rekenen-wiskunde in het po en vo. We noemen enkele veel gestelde vragen:

  • PO: Hoe kunnen we 1S concreet oppakken? Welke activiteiten (en leerkrachtgedrag) zijn hier passend bij?
  • VO: Hoe werk je goed samen met de andere vakken?
  • PO en VO: Hoe geef je differentiatie concreet vorm?

Inmiddels is er een lijst met enkele tientallen van dergelijke vragen, en proberen we ten eerste de betrokken scholen enkele tips te geven op dit gebied. De scholen gaan zelf in hun plannen voor de komende twee jaar (2023-2024 en 2024-2025) prioriteren waar ze aan werken.

In oktober 2023 is er afstemming tussen OCW en ExpRW hoe de concrete ondersteuning verder zal worden ingevuld.