Het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde (ExpRW) heeft als doel de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland te bevorderen. Lees meer | Stel een vraag

Berichten

 • ExpRW en de Panama Conferentie 2024

  ExpRW en de Panama Conferentie 2024

  Drie inhoudelijke onderwerpen komen ter sprake tijdens de jaarlijkse conferentie van Panama. Dit gebeurt tijdens de werkgroep 5.8 ‘Werken aan basisvaardigheden’, 30 mei, Zeist, 14:45-15:30. We starten met een korte toelichting op het expertisepunt ‘Werken vanuit samenwerking’. Vervolgens hebben we drie blokjes, maar we kunnen ook flexibel reageren op vragen/onderwerpen uit de zaal.

 • Samen werken aan kwaliteit rekenen/wiskunde richting nieuwe seizoen 2024-2025

  Samen werken aan kwaliteit rekenen/wiskunde richting nieuwe seizoen 2024-2025

  Intussen (mei 2024) is ExpRW een klein jaar aan het werk en gaan we binnenkort met alle betrokken partners en met de opdrachtgever OCW afstemmen hoe we de volgende stappen zetten. We kunnen de afgelopen maanden typeren met tien observaties.

 • Counted Out

  Counted Out

  Binnenkort zal deze documentaire ‘Counted Out’ beschikbaar komen. In deze documentaire (lees meer op Beyond the race to nowhere) onderzoeken de makers de grootste crises van onze tijd – politieke polarisatie, raciale en economische ongelijkheid, wereldwijde pandemie en klimaatverandering – door een onverwachte lens: Wiskunde! Van harte aanbevolen (een trailer is al beschikbaar!). Het doet

 • Pilot samenwerking NRO-Kennisrotonde en ExpRW

  Pilot samenwerking NRO-Kennisrotonde en ExpRW

  In voorjaar/zomer 2024 loopt een pilot tussen NRO (Kennisrotonde, Onderwijskennis, e.d.) en ExpRW. Het gaat er dan om vragenstellers over didactiek rekenen-wiskunde zo maximaal mogelijk te ondersteunen. Zo is er de Kennisrotonde waar allerlei vragen over onderwijs gesteld kunnen worden, dus ook vragen over rekenen-wiskunde. Bij het ExpRW komen ook vragen binnen. Het is een

 • Interview met Jenneken van der Mark (NVORWO) – Expertisepunt rekenen-wiskunde

  Interview met Jenneken van der Mark (NVORWO) – Expertisepunt rekenen-wiskunde

  Mede dankzij kernpartners NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs) en Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren heeft het expertisepunt een groot netwerk van professionals in het reken- en wiskundeonderwijs. In deze video stellen wij Jenneken van der Mark, voorzitter van de NVORWO en medewerker van het expertisepunt, aan u voor. Bekijk de