U kunt een vraag stellen of zoeken.

Berichten

 • Pilot samenwerking NRO en ExpRW

  Pilot samenwerking NRO en ExpRW

  In het voorjaar van 2024 loopt een pilot tussen NRO (Kennisrotonde, Onderwijskennis, e.d.) en ExpRW. Het gaat er dan om vragenstellers over didactiek rekenen-wiskunde zo maximaal mogelijk te ondersteunen. Zo is er de Kennisrotonde waar allerlei vragen over onderwijs gesteld kunnen worden, dus ook vragen over rekenen-wiskunde. Bij het ExpRW komen ook vragen binnen. Het

 • Interview met Jenneken van der Mark (NVORWO) – Expertisepunt rekenen-wiskunde

  Interview met Jenneken van der Mark (NVORWO) – Expertisepunt rekenen-wiskunde

  Mede dankzij kernpartners NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs) en Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren heeft het expertisepunt een groot netwerk van professionals in het reken- en wiskundeonderwijs. In deze video stellen wij Jenneken van der Mark, voorzitter van de NVORWO en medewerker van het expertisepunt, aan u voor. Bekijk de

 • Ben jij een aanbieder van ondersteuning/advies op het gebied van reken-wiskundeonderwijs?

  Ben jij een aanbieder van ondersteuning/advies op het gebied van reken-wiskundeonderwijs?

  Het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde streeft ernaar om op www.exprw.nl een overzicht te bieden van aanbieders van ondersteuning en advies op het gebied van reken-wiskundeonderwijs voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Heeft u interesse om in dit overzicht te worden opgenomen? U kunt uzelf of uw instelling eenvoudig aanmelden door het formulier in

 • ExpRW ondersteunt vier ‘OCW Dichtbij’ bijeenkomsten

  ExpRW ondersteunt vier ‘OCW Dichtbij’ bijeenkomsten

  In het voorjaar van 2024 organiseert OCW vier regionale bijeenkomsten in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden, voor scholen die werk maken van basisvaardigheden in taal, dig.gel., burgerschap en rekenen-wiskunde. ExpRW zal acte-de-presence geven op deze vier bijeenkomsten en kennis-sessies verzorgen over rekenen-wiskunde in po en vo. Het gaat om 3 april, 18 april, 23

 • Vacatures bij het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde

  Vacatures bij het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde

  Kom het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde versterken met onderzoek naar vernieuwingen bij rekenen-wiskunde in het po, vmbo of mbo! Er zijn drie vacatures beschikbaar: